4.7.07

Vostoknauts i Barnaul/Altai

Hej!

Till vara mammor:
Vi ar vid liv och allt ar okej! Imoron skall vi pa en 4 dagar lang
trip till Altai bergen varefter vi fortsatter till Tomsk (nara
Novosibirsk).

Vi startade pa sondag eftermiddag var resa till Barnaul med tag fran
Moskva. Ett tagbyte gjorde vi i Novosibirsk. Resan tog ca 3 dagar till
Novosibirsk och fran Novosibirsk till Barnaul 4,5h + en natt pa
Barnaul tagstation. Pa hela resan duschade vi exakt 0 ganger. Val
framme sa vagade vi oss ut fran tagstationen ca 7 pa morgonen, forst
pa den 3 hotellet hitta vi rum och dar tog vi sen en tupplur fore vi
sku borja fixa trekingen till Altai och Tagbiljetten till Tomsk.

Pa taget har vi druckit vodka med en 48 arig ryss och en lite yngre
ryss, vi sop den aldre under bordet. Visserligen har vara
sprakkunskaper varit ett litet hinder for djupare konversation men vi
har nog lyckats. Ju langre in i Sibirien vi kommer desto mindre talar
dom engelska. Vi ha int heller sett naga andra turister... Ryssarna
har har ocksa varit lite forvanade att 3 finlandare kommer hit pa loma
:)

Det kan droja en tid foran vi skriver vart nasta inlagg, Vi e ju pa
"lande" :) .

h,
-VNW-

p.s. Inlagget ar skrivet pa en Stenaldersmaksin med ryskt tangentbord
sa aakkoset e "fel" d.s.

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

2 comments:

Unknown said...

Heips kakkaa!

Nå, hur har ni trivats? Har ni duschat ren? :-)
E tågmaten ätbar? Har ni ren mutat nån?
Vettu ännu alls var ni kommer att vara i Kina? Aijjuu å när sir man BILDER? (kuvia)

Här e allt kiva, Kanonen har nu 2 steg å skjuter glatt igenom Kuvajas ölburkar, jee!

nå, lycka till på lande!

h. Ville

Walter said...

Hehehe!

Helt bra har de varit.
Olen kostar 30 cent :)

Idag till Irkutsk.
h,
-w-